Facilities

Voetbalschool Elki biedt verschillende trainingspakketen aan. Anders dan bij andere voetbalscholen wordt het accent gelegd op de algemene fysieke ontwikkeling van het kind. Ook de mentale gezondheid en stabiliteit worden hierbij niet vergeten.

Coaching & Training

Geen enkel kind en volwassene is hetzelfde. Iedereen heeft al of niet zichtbare emoties en een daaruit voortvloeiend gedragspatroon die een belemmering kunnen zijn voor een adequaat functioneren.

Scouting

Voetbalschool Elki heeft over de jaren heen verschillende connecties gelegd met verschillende voetbalclubs. Heb jij een bepaalde positie die je wilt vervullen binnen een team?

Jaar schema
Elki Voetbalschool

Standaard Schema

TijdActiviteit
6 uuropstaan, ontbijten + fitness
7 uurklaarmaken voor de school
7.40 uurVertrekken met bus/auto ( afhankelijk van het uurrooster van de school )
16.30 uurOphalen aan de school

Training Schema

Maandag
TijdActiviteit
17.30 uurEten
18.30 uur tot 20.30 uurStuderen
21 uurVerzorging & Slapen
Dinsdag
TijdActiviteit
SchoolTraining op school
16.30 uurnaar Whb medisch centrum te Mol voor sportmassage en behandeling
Woensdag
TijdActiviteit
12 uurVertrek vanuit de school naar Aachen
14 uur -16 uurLoop/ techniek training
16.30 uurEten
17 uur – 19 uurStuderen
19.30 uur – 21 uurVeldtraining
21.45 uurVertrek naar huis
Donderdag
TijdActiviteit
7 uuropstaan, ontbijten
7.40 uurnaar school / training op school
Na schooltijdNaar Wilrijk voor veldtraining
Vrijdag
TijdActiviteit
16 uurna de school naar Aachen spelers overnachten ter plaatse en gaan van daaruit naar de wedstrijd ouders kunnen komen kijken zondagavond tussen 19 uur en 21 uur

Vrijdag vanaf oktober : om de 14 dagen

Zaalcompetitie te Dongemond center/Geertruidenberg Elki voetbalschool

Weekschema
Dinsdag Wilrijk: 18 uur t/m 20 uur
Woensdag Wilrijk: 14 uur t/m 16 uur
Donderdag Wilrijk: 18 uur t/m 20 uur
Zaterdag -en Zondag planning komt wekelijks omdat meerdere spelers op zondag competitie hebben.

Training te Gerrtruidenberg – Video Analyse

De spelers van het Elki internaat krijgen wekelijks verschillende trainingen te Geertruidenberg. Daar worden ze gefilmd met een technisch systeem waarin alles in slowmotion kan geanalyseerd worden.

Evaluatie & Voedingsschema

De 1e zondag van de maand, vinden er evaluatie gesprekken plaats over allerlei zaken.Per speler wordt er een analyse voor een voedingsschema gemaakt en om de 6 weken een periodisering.

Zodra we het uurrooster van de school hebben ( 1 september ) wordt er een rooster gemaakt voor het trainen te Geertruidenberg.

Scouting en de Toekomst

Vanaf september 2018, gaan we kinderen van 2007 scouten om naar het internaat te halen in September 2019. In 2024 stromen deze kinderen door naar Engeland, Spanje, Italië en Duitsland. Wekelijks gaat Elki 1e ploegen en belofte spelers scouten die reeds een contract hebben of er tegenaan zitten.

Elki Amsterdam

Urvin alfredo pinas wordt de nieuwe scout van Elki Amsterdam. We breiden het concept uit met iemand die de regio kent. Wij willen excellente spelers met de juiste mentaliteit en karakters. Wij maken het individu op onze eigen manier fenomenaal dominant en attractief. De beste spelers komen op zondag naar Geertruidenberg waar zij worden ontwikkeld

Een nieuw internaat word opgericht binnen een straal van 10 kilometer rondom het Ajax Arena.

Regelementen Aanwezigheid op het Internaat

Hieronder een overzicht van de gedragscodes waaraan een speler zich dient te houden.

  • Pesterijen worden niet getolereerd
  • Iedereen past zich aan, aan het voedingsschema
  • Geen snoep of eten op de kamers
  • Geen koolzuurhoudende dranken op de kamers
  • School eindigd om 15:45
  • Van maandag tot zaterdag : wees een prof binnen en buiten het veld
  • De academie wordt schoongehouden door iedereen
  • Respecteer de omgeving
  • Wapens en Drugsgebruik zijn ten strengste verboden.

FITHEIDSTESTEN!

Een fitheidstest geeft een algemeen beeld van uw lichamelijke gezondheid. Tijdens de test wordend volgende aspecten gemeten:

Gewicht
BMI
Bloeddruk
Rusthartslag
Vetpercentage
Lenigheid
Uithoudingsvermogen
Handknijpkracht