Facilities

Voetbalschool Elki biedt verschillende trainingspakketen aan. Anders dan bij andere voetbalscholen wordt het accent gelegd op de algemene fysieke ontwikkeling van het kind. Ook de mentale gezondheid en stabiliteit worden hierbij niet vergeten.

Coaching & Training

Geen enkel kind en volwassene is hetzelfde. Iedereen heeft al of niet zichtbare emoties en een daaruit voortvloeiend gedragspatroon die een belemmering kunnen zijn voor een adequaat functioneren.

Scouting

Voetbalschool Elki heeft over de jaren heen verschillende connecties gelegd met verschillende voetbalclubs. Heb jij een bepaalde positie die je wilt vervullen binnen een team?

De Specialiteit van Elki Voetbalschool .

Training

Voetbalschool Elki bv biedt ook begeleiding van spelers bij transfers. Een jurist verbonden aan de voetbalschool zorgt voor de juridische screening van de contracten.

Ophaal Service

Regelmatig trainen is belangrijk voor de conditie van elke voetballer. Daarom biedt voetbalschool Elki een pick up service aan die spelers ophaalt en na de training weer thuis afzet.

Totale Begeleiding

Spelers moeten persoonlijk begeleid worden niet alleen fysiek maar ook mentaal. Hiermee zorgen we voor Fysiek en mentale fitte spelers.

FITHEIDSTESTEN!

Een fitheidstest geeft een algemeen beeld van uw lichamelijke gezondheid. Tijdens de test wordend volgende aspecten gemeten:

Gewicht
BMI
Bloeddruk
Rusthartslag
Vetpercentage
Lenigheid
Uithoudingsvermogen
Handknijpkracht